Verbouwing voormalig klooster voor het Leger des Heils Gasthuisstraat Heerlen